Vitaliteit op de werkvloer binnen bedrijven, de zorg en op scholen

Vitaliteit heeft alles te maken met betrokkenheid, passie en plezier. Zowel voor de werkgever als de werknemer is een gezonde vitaliteit belangrijk. Voor de werknemer heeft dat te maken met energie, gezondheid, levensstijl en welzijn. Voor de werkgever is vitaliteit gekoppeld aan inspiratiebronnen, werkstress, binding of verloop, verzuim en veiligheid.

Op de werkvloer kan je vitaliteit omschrijven dat een werknemer gemotiveerd en energiek is, waardoor deze werknemer gezond en productief aan het werk kan zijn en daarin plezier in houdt ofwel, duurzaam inzetbaar is. Deze duurzame inzetbaarheid bestaat ui 3 elementen:

  1. Vitaliteit
    De fysieke en mentale gezondheid van een werknemer om energiek, veerkrachtig, fit, onvermoeibaar en met doorzettingsvermogen te kunnen werken. 
  2. Werkvermogen
    De mate waarin een mens fysiek, psychisch en sociaal in staat is om te werken. Dit vermogen wordt beïnvloed door de werkomstandigheden en de werkomgeving van de werknemer. 
  3. Employability
    Het vermogen van de werknemer om nu en in de toekomst verschillende werkzaamheden en functies naar behoren te (blijven) vervullen.

Deze afbeelding geeft weer dat het werkvermogen het resultaat is van de interactie tussen de ervaringen en kenmerken van de werknemer aan de ene kant en de kenmerken van het werk aan de andere kant. De Huis van Vermogen wat in een omgeving staat van de maatschappij, familie en vrienden is ook van invloed op het werkvermogen. Dit huis willen wij de komende periode met diverse vitaliteitstrajecten gaan inzetten. Meer informatie volgt nog.
We bieden op dit moment een mooie workshop aan: